734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш.Душанбе, х.Рудакӣ, 139

Почтаи электронӣ: lib@tajmedun.tj
info@sinolib.tj

TJ TJ

Қоидаҳои истифодабарӣ аз китобхонаи илмии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

1. ҚОИДАҲОИ УМУМӢ

1.1. Қоидаҳои истифодабарӣ аз китобхонаи илмии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» (аз 31.12.с.2008 таҳти №479 ва таҳрири 29.12. с.2010 №679, 22.07.с.2013 №1008), ба роҳ монда шудааст.

1.2. Китобхона сохтори таълимию илмӣ, ёридиҳанда, иттилоотӣ ва фарҳангии ДДТТ буда, фаъолияти таълимӣ, илмӣ-тадқиқотии донишгоҳро бо адабиёти илмӣ, таълимӣ, бадеӣ, таъмин менамояд.

1.3. Фонди китобхона давлатӣ буда, таҳти муҳофизати давлат мебошад.

2. ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ КИТОБХОНА

2.1. Тарғиби адабиёт ва иттилооти илмӣ-тиббӣ;

2.2. Кӯмак расонидан ба донишгоҳ барои тайёр намудани мутахассисони дараҷаи олӣ ва ташаббускор, ки асоси тибро аз худ намуда, қарорҳои навинро да-лерона қабул намуда, онро дар ҳаёт татбиқ менамоянд, дорои дониши ҳо-зиразамон, дорои малакаҳои роҳбарӣ ва ташкилотчигӣ, таълимӣ, малака-ҳои кор оид ба ҷустуҷӯи маълумоти электронии тиббӣ, омӯзонидани хонандагони китобхона аз истифодаи маълумоти электронӣ, мебошанд.

3. ҲУҚУҚҲОИ ХОНАНДАГОНИ КИТОБХОНА

3.1. Ба таври ройгон дар бораи фонди китобхона бо истифода аз феҳрист, маълумот ба даст оранд.

3.2. Дар асоси ҳуҷҷате, ки шахсияти ӯро тасдиқ мекунад, аъзои китобхона шавад.

3.3. Ба таври ройгон ва ғайриройгон (барои хонандагони беруна) дар ҷустуҷуй ва интихоби манбаи маълумот, ёрии китобдор пешниҳод карда мешавад.

3.4. Аз фондҳои китобхона ба муҳлати тибқи қоидаҳои истифодаи китобхонаи илмии ДДТТ (ба таври супоридани гарав), барои истифодаи муваққатӣ, ба мӯҳлати муайяншуда, ҳама гуна ҳуҷҷатҳоро дастрас намояд:
• Адабиёти илмӣ-тиббӣ ба муҳлати 15 рӯз;
• Адабиёти таълимӣ барои курсҳои 1,2,3 ба соли хониш ва барои донишҷуёни курсҳои 4,5,6 ба як сикл;
• Адабиёти бадеӣ ба муҳлати то 20 рӯз;
• Матбуоти даврӣ танҳо ба толори хониш;
• Рисолаҳои илмӣ дар асоси иҷозати муовини ректор оид ба корҳои илмӣ ба толори хониш, дода мешавад.
• Ба хона бурдани адабиёти камёфт, маҷаллаҳои тиббӣ, рӯзномаҳо ва рисолаҳои илмӣ, қатъиян манъ аст.
• Аз шахсоне, ки муҳлати истифодабарии китобро вайрон мекунад, ҷарима ситонида мешавад.
• Шахсоне, ки қоидаҳои истифодабарии китобхонаро вайрон мекунанд, аз ҳуқуқи истифодабарӣ маҳрум карда мешаванд.

3.5. Барои гирифтани асарҳои чопӣ хонанда бояд дафтарчаи хонандагиро пешкаш намуда, дар формуляри хонандагӣ имзои худро барои ҳар як китоб гузорад.

3.6. Аз дигар намудҳои хизматрасонӣ, аз ҷумла хизматрасониҳои музднок истифода баранд.

3.7. Хонандагони китобхона дар ҳолати аз ҷониби кормандони расмии китобхона маҳдуд кардани ҳуқуқ ҳояшон, ҳуқуқ доранд ба мақомотҳои болоӣ муроҷиат намоянд.

4. ВАЗИФАҲОИ ХОНАНДА

4.1. Хонанда вазифадор аст, ки қоидаҳои истифодабарии китобхонаро риоя намояд;

4.2. Китобҳоро дар муҳлати муайян супорад;

4.3. Адабиётро аз толори хониш берун набарорад;

4.4. Дар китоб ва ё дигар асарҳои чопӣ хат накашад, надаронад, саҳифаҳоро қат накунад;

4.4. Дар ҳолати дар асари чопӣ ягон нуқсон бинад, бояд дарҳол ба китобдор муроҷиат намояд, то ин ки барои он ҷавобгарӣ нагирад.

4.5. Хонандагони китобхона ҳар сол аввали соли таҳсил бояд аз нав қайд гузаранд. Ба хонандаи аз қайд нагузашта хизмат расонида намешавад.

5. ҶАВОБГАРИИ ХОНАНДАГОНИ КИТОБХОНА

5.1. Хонандагоне, ки қоидаҳои истифодаи китобхонаҳоро риоя накарда, ба китобхона зарар мерасонанд, онро дар ҳаҷми тибқи қоидаҳои истифодаи китобхонаҳо муайяннамуда ҷуброн карда, инчунин дар ҳолатҳои бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардида, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд (Моддаи 9 Қонуни ҶТ аз 22.07.2013 № 1008);

5.2. Барои вайрон кардани қоидаҳои истифодаи китобхона хонанда аз ҳуқуқи-Хизматрасонӣ ба муҳлати муайяннамудаи китобхона маҳрум мегардад.

5.3. Дар вақти аз донишгоҳ хориҷ шудан, хонанда бояд адабиёти чопии дар номаш бударо супорида, ҳатман варақаи азкорравиро пур намуда,аз китобхона оиди қарздор набуданаш, маълумотнома гирад. Дар ҳолати дар вақти муайяншуда насупоридани адабиётҳо аз хонанда ҷарима ситонида мешавад.

6. ВАЗИФАИ КОРМАНДОНИ КИТОБХОНАИ ИЛМӢ ОИД БА ХИЗМАТРАСОНӢ БА ХОНАНДА

6.1. Ба хонандагони китобхона оид ба ҳамаи намудҳои хизматрасонӣ маълумот додан;

6.2. Хизматрасонии китобхонавӣ ва иттилоотию библиографӣ дар ҳамаи нуқтаҳои хизматрасонӣ-абонемент,толорҳои хониш, филиал ва китобхонаҳои кафедравӣ;

6.3. Талаботи хонандагони китобхонаро омӯхта, онҳоро аз рӯи имкониятҳои мавҷуда иҷро намояд.

6.4. Фарҳанги хизматрасониро таъмин намуда, ба хонандагон дар интихоби асарҳои чопӣ ба воситаи машварат, дар ҷустуҷӯи асарҳои чопӣ ва электронӣ, бо истифода аз феҳристу картотекаҳо, пойгоҳҳои маълумот, нишондиҳандаҳо ва дастурҳои библиографӣ, кӯмак расонад;

6.5. Дар ҳолати дар китобхона мавҷуд набудани нашрияҳои лозима, бо дархости хонанда аз дигар китобхонаҳо ба воситаи Абонементи байни китобхонаҳо (АБК) нашрияро ба даст меоварад.

6.6. Баҳисобгирии адабиётҳои китобхона, нигоҳдорӣ ва истифодаи онҳоро мувофиқи қоидаҳои мавҷуда ба роҳ монад.

6.7. Доду гирифти нашрияҳоро ба роҳ монда, саривакт бозгардонидани онҳоро назорат кунад; Баъд аз 15 рӯзи муҳлатҳои муайяншуда оиди бозгардонидани адабиёт бо хонанда дар тамос бошад ва ё ба воситаи почта, почтаи электронӣ ё телефон оиди дар мухлати 10-рӯз бозгардонидани адабиёт мактуб фиристонад. Агар дар муҳлати муайяншуда нашрияҳо бозгардонида нашаванд, ба хонанда мактуби расмӣ оиди бозгардонидан ва ё бар ивази он адабиёти барои китобхона лозимаро пешниҳод менамояд. Дар мактуб бояд қайд кард, ки дар ҳолати бознагардонидан ва ё иваз накардани нашрия, аз хонанда нархи даҳкаратаи нашрия ситонида мешавад.

6.8. Аз тарафи китобхона ба хонандагоне, ки аз нав аз қайд нагузаштаанд, хизмат расонида намешавад.

Қоидаҳои истифодабарӣ аз китобхонаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино дар асоси «Низомномаи китобхонаи илмии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» аз 16.03.с.2016, тартиб дода шудааст.