734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш.Душанбе, х.Рудакӣ, 139

Почтаи электронӣ: lib@tajmedun.tj
info@sinolib.tj

Яндекс.Метрика TJ TJ

Тиб дар Интернет

Пойгоҳҳои Россия

Китобхонаи илмӣ-электронии eLIBRARY.RU – портали иттилоотӣ-таҳлилии соҳаи илм, технология, тиб ва маориф буда, дорои зиёда аз 26 млн. захираи электронӣ мебошад, аз он зиёда аз 4500 маҷаллаҳои илмӣ дар шакли кушод пешниҳод карда мешавад.

eLIBRARY.RU
Сомона: eLIBRARY.RU 

Китобхонаи илмӣ-тиббии 1-уми Донишгоҳи давлатии тиббии Москва ба номи И.М.Сеченов Фонди умумии китобхона: 3 млн. нусха -1,5 млн. номгӯй адабиёт, аз он ҷумла: асарҳо ва рисолаҳои илмӣ, фишурдаҳо, дастхатҳо ва ғ.). Захираҳо: Феҳристи электронии «РМ» КЭТФ-ФЭМБ

Донишгоҳи давлатии тиббии Москва ба номи И.М.Сеченов
Сомона: Донишгоҳи давлатии тиббии Москва ба номи И.М.Сеченов

Китобхонаи тиббӣ-электронии федералӣ. Дорои 23558 ҳуҷҷат дар шакли озод.

Китобхонаи тиббӣ-электронии федералӣ.
Сомона: Китобхонаи тиббӣ-электронии федералӣ.

КиберЛенинка-китобхонаи илмӣ-электронӣ бо мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои Россия ва давлатҳои хориҷи наздик, аз онҷумла маҷаллаҳоиилмие, ки ба феҳристи КОА Россия воридшудаанд, такмил дода шудааст.

КиберЛенинка-китобхонаи илмӣ-электронӣ
Сомона: КиберЛенинка-китобхонаи илмӣ-электронӣ

Пойгоҳҳои маълумоти хориҷӣ

Маҷаллаҳои вижаи илмӣ, ки ройгон паҳн мешавад. Мавзӯъҳои мухталифро нашр мекунад. Маводҳо бо забони англисӣ ва ғайра интишор мешаванд. Пойгоҳи DOAJ дастрасии озод ба 11513 номгӯй маҷалла, зиёда аз 3 млн. 084 маколаҳои илмӣ

Directory of Open Access Journals
Сомона: Directory of Open Access Journals

Medical Literature, Analysis and Retrieval System Online – зиёда аз 11 млн. рефератҳои мақолаҳои илмӣ PubMed Central – дастрасии кушоди 2,5 млн.мақолаҳои илмӣ

Medical Literature, Analysis and Retrieval System Online
Сомона: Medical Literature, Analysis and Retrieval System Online

Research4life -ҳамкории панҷ барнома, аз қабили HINARI ,AGORA, OARE , ARDI и GOALI мебошад:
Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ-ВОЗ);
Ташкилоти хўрокворию кишоварзии Созмони Милали Мутттаҳид (ТХК-ФАО);
Ташкилоти умумиҷаҳонии оид ба муҳити зист ( ТУМЗ-ЮНЕП);
Ташкилоти умумиҷаҳонии моликияти зеҳнӣ (ТУМЗ-ВОИС);
Ташкилоти умумиҷаҳонии кор (ТУК-МОТ ҳадафи Research4life:
дастрасӣ ба пажўҳишҳои муҳим; ба ин васила
коҳиш додани фосилаи мавҷуд дар байни кишварҳои сатҳи даромадашон нисбатан баланд бо кишварҳои сатҳи даромадашон нисбатан паст;
HINARI -Яке аз нахустин барномаҳои Research4life - Hinari.

Hinari
Hinari, дастрасӣ ба яке аз бузургтарин куллиёти ҷаҳонии адабиёти биологию тиббӣ ва адабиёти вобаста ба саломатиро дар ихтиёрамон мегузорад. Дорои 15000 номгўй маҷалла (ба забонҳои гуногун), 60000 адабиёти электронӣ, ҳудуди 105 захираи дигари иттилоотии соҳаи тибро дар бар мегирад.Hinari

AGORA
AGORA дастрасӣ ба барҷастатарин захираи электронии китобхона дар заминаи хўрокворӣ, илм оид ба муҳити зист буда, колексияи мазкур аз 13700 маҷаллаи илмӣ ва 16800 китоб иборат мебошад.AGORA

OARE
OARE – барои муассисаҳои таълимӣ, таҳқиқотӣ ва давлатӣ дастрасии таҳқиқотҳои оиди муҳити зист ва риштаҳои бо якдигар вобаста муяссар месозад. ҳудудан дастрасӣ ба коллексияи 11500 маҷаллаи илмӣ, 27000 китоби электронӣ, 40 пойгоҳи маълумот ва захираҳои дигари иттилоотиро дар бар мегирад. OARE

ARDI
ARDI- барномаи «дастрасӣ ба таҳқиқотҳои илмӣ ба манзури рушду инноватсия» (ARDI) буда, дастрасии 30000 маҷалла, китоб ва маводи маълумономавиро пешниҳод менамояд.ARDI

GOALI
GOALI - Дастрасӣ ба иттилооти ҳуқуқӣ- маҷаллаҳои илмӣ ва тахассусии тақризшавнда, таълифот ва пойгоҳи маълумотҳо оид ба бахшҳои ҷузъиву ҷудогонаи ҳуқуқ, ки ба нашриётҳои мум-тозу ҷаҳонии таълимӣ тааллуқ доранд, ҳамагӣ дастрасанд. GOALI


Хадича гуфт: Нахуст маро бихон, ки ман турро устувор медорам.
Таърихи Табарӣ